มารีน่าเบย์แซนด์สฟ้องคดีมูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์

นักพนันชาวจีนฟ้อ…